Vores drikkevand er truet

I Danmark har vi noget af verdens bedste og reneste drikkevand. En helt unik ressource, som vores lands geologi giver os nem adgang til.

Men vores drikkevand er under pres. I 2018 blev der fundet rester af sprøjtegift i fire ud af ti drikkevandsboringer. Og i mere end hver tiende boring er der fundet så meget sprøjtegift, at det overskrider grænseværdien. Det viser seneste Grundvandsovervågning fra GEUS.

Oftere og oftere må boringer lukke og 10 vandværker har allerede taget konsekvensen og indført permanent rensning for rester af sprøjtegift.

Forureningskilder

Der er flere kilder til giftresterne i vores drikkevand. Landbruget er langt den største, men industrien, gamle, forurenede giftgrunde samt privat og offentlig brug af sprøjtegift bidrager også.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et giftfrit Danmark - på alle områder. 4 ud af 10 kommuner har allerede vist, at det godt kan lade sig gøre at undgå sprøjtegift. Det synes vi, at de resterende kommuner skal lade sig inspirere af.
Beskaffenheden af de arealer, som sprøjtes har nemlig stor betydning for, hvor meget af giften, der ender i grundvandet. Når kommunen fx sprøjter en flisebelagt plads - et såkaldt befæstet areal - er der ikke nogen planter til at optage giften og giften vil hurtigere og i større mængder nå ned til grundvandet. Derfor kan kommunernes tilsyneladende lave forbrug være meget skadeligt.

Hvorfor gift?

De kommuner der sprøjter, bruger typisk giften på fortove, parkeringspladser, sportsanlæg, i vejkanter, og ved skoler og institutioner. Årsagen er, at det er en nem, effektiv og billig måde at bekæmpe ukrudt og invasive arter på.

Flere kommuner fortæller til Danmarks Naturfredningsforening, at de har haft blandede resultater, når de har lavet forsøg med alternative metoder til bekæmpelse af invasive arter. Og kommunerne nævner også, at de mangler viden på området.

De mest anvendte sprøjtemidler indeholder aktivstoffet glyphosat, som bl.a. kendes fra Roundup og som har været meget omdiskuteret. Ikke kun fordi det kan spores i grundvandet, men også fordi det har en negativ indvirkning på biodiversiteten - både blandt dyr og planter.

4 ud af 10 kommuner er giftfri

4 ud af 10 af de danske kommuner er allerede gået giftfri - helt frivilligt. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet. Af de kommuner, som stadig bruger sprøjtegift, bruger lige under halvdelen kun sprøjtegift til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og japansk pileurt.

I 1998 indgik stat, regioner og kommuner en aftale om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer - en aftale som blev fornyet i 2007. Aftalen har været medvirkende til, at forbruget af sprøjtegift på offentlige arealer er faldet med 91 procent fra 1995 til 2016. Alle landets kommuner er omfattet af aftalen, men 6 ud af 10 kommuner bruger altså stadig sprøjtegifte på de kommunale arealer.

Som inspiration til de kommuner, der stadig bruger gift, har vi samlet gode råd fra de kommuner, som ikke længere gør. For der findes heldigvis gode alternativer til sprøjtegift. Læs mere om best practises her.

Politikerne tøver

Miljøstyrelsen anbefaler grøn bekæmpelse, hvilket vil sige bekæmpelse uden brug af sprøjtegift. Men politikerne tøver med et forbud.

Inden det seneste folketingsvalg lovede Socialdemokratiet at arbejde for et forbud mod sprøjtegift på offentlige arealer, men nu taler Miljøminister Lea Wermelin i stedet om en reduktion. Det, synes vi, ikke er godt nok.

Kommunerne tager sig af de offentlige arealer, som vi på sin vis alle er medejere af, og de bør gå foran med et godt eksempel. Hvis du er enig og bor i en af de kommuner, der stadig bruger sprøjtegift, så skriv til din borgmester her.

Et nedstemt borgerforslag

I Danmark er det altså stadig fuldt lovligt at bruge sprøjtegift på offentlige og private arealer. Men det burde det ikke være. Det mener vi i Danmarks Naturfredningsforening. Og det mener de mere end 53.000 borgere, som sidste år skrev under på et borgerforslag om totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler.

Forslaget blev behandlet i Folketinget, men blev afvist med den begrundelse, at forslaget er i strid med gældende EU-lovgivning. Alligevel er det lykkedes bl.a. Tyskland,og Holland at indføre et forbud mod sprøjtning på befæstede områder og områder, hvor det er let for vandet at trænge igennem.