Fire ud af 10 danske kommuner har droppet al brug af sprøjtegift. De giftfri kommuner er både store og små, by- og landkommuner samt fordelt over hele landet. Det vil sige, at det kan lade sig gøre for alle kommuner - så længe borgmesteren og byrådet har viljen til at blive giftfri.

Den vigtigste grund, til at så mange kommuner har droppet sprøjtegiften, er, at de vil beskytte drikkevandet. Derudover svarer kommunerne, at de gør det for borgernes sundhed samt for at styrke biodiversiteten.

“Det hele er blevet lidt grønnere.” Holbæk

Vanddamp, får og bivenlige blomster

Når en kommune skal gøre sig helt fri af sprøjtegift, skal den have fat i flere forskellige værktøjer og strategier. Det mest almindelige er at brænde eller dampe ukrudtet væk, mens bjørneklo og andre invasive arter typisk stikkes eller graves op.

“Vi bruger brænder. Og knofedt.” Lyngby-Taarbæk

Men fire kommuner har sat får og andre husdyr på sagen, og fire andre kommuner fortæller, at de arbejder med forebyggelse, når de f.eks. sår blomster og planter.

Hvilke alternativer til sprøjtegift er mest brugt?

Brænder

Den mest udbredte metode til at fjerne ukrudt uden sprøjtegift er gasbrænding. Flere kommuner beskriver, at de bruger det som supplement til andre metoder. Det er særlig effektivt at brænde langs kantsten.

”Gasbrændere bruges, da det er tre gange hurtigere end damp,” siger de i Furesø Kommune.

Manuelt

De fleste steder går kommunalarbejderne til hånde, når det kommer til at fjerne bjørneklo, japansk pileurt og andre invasive arter.

Miljøstyrelsen anbefaler, at man kapper skærmen på de blomstrende planter eller stikker roden med en spade. Men det skal gøres rigtigt, viser erfaringen fra Hvidovre kommune:

”Bjørneklo bekæmpes systematisk - i de første 15 år høvlede vi dem ned flere gange om året. Det var idiotisk. Så fandt vi ud af, at de skal cuttes af under jorden. Så spirer den ikke igen. Efter ti år var det slut med planten i kommunen.”

Andre kommuner har held med at dræbe blandt andet bjørneklo ved at dække det ramte område over med en presenning eller ukrudtsdug.

Damper

Hvor kommunerne tidligere brugte sprøjtegift til generel bekæmpelse af ukrudt, bruger mange i stedet damp, hedvand eller hedvand med skum.

"Det fungerer rigtig godt mod græs, men andre ukrudtsarter kan være sværere at bekæmpe med metoden. Der skal startes så tidligt som muligt, mens ukrudtsplanterne er små. Bekæmpelsen foregår med sensor, så der behandles kun, hvor der er en ukrudtsplante,” fortæller de i Egedal kommune, som har fire års erfaring med metoden.

Mekanisk

En del kommuner fortæller, at de bekæmper ukrudt og invasive arter mekanisk. Det vil sige ved hjælp af maskiner med børster, river eller slæbenet. Ifølge Miljøstyrelsen er fræsning, pløjning og harvning meget effektive metoder til bekæmpelse af bjørneklo.

Og hvis man bruger maskinerne smart, så kan de være med til at mindske omfanget af ukrudt, siger de i Furesø kommune:

”Suge-maskiner påmonteret børster er vigtige i forhold til forebyggelse af ukrudt."

Husdyr

Græsning er ifølge Miljøstyrelsen og flere kommuner en særdeles effektiv måde at bekæmpe bjørneklo på. Får er især gode til at spise planten.

Rudersdal kommune har gode erfaringer med at bruge husdyr:

”Vi bruger også græsning, som er billigere end stort set alt.”

Forebygger

Når ukrudtet og de invasive arter er fjernet, kan man gøre en del for at forebygge, at de kommer igen. For eksempel kan rød-el og andre skyggeplanter forringe japansk pileurts evne til at sprede sig.

Flere kommuner sår og planter med forebyggelse for øje:

”I Frederiksberg Kommune planter vi stauder og sår bivenlige engblandinger for at holde ukrudtet nede.”

Mens andre kommuner tænker det ind i deres anlægsarbejde, blandt andre Egedal Kommune:

”Der forebygges med forseglede fuger eller udformninger af belægninger, der letter den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse og giver plads til, at maskinerne kan udføre en effektiv bekæmpelse."

Lad det vokse vildt

Endelig er der flere kommuner, der beretter, at de lader ukrudtet vokse og i stedet arbejder på at afstemme forventninger med borgerne.

”Der er stadig lidt frustration over ikke-klippede rabatter. Men det er mindre end forventet,” siger de i Ballerup Kommune.

Sådan blev Glostrup og Aalborg giftfri

For Glostrup og Aalborg kommuner er det mange år siden, at sprøjtegift har været et redskab i værktøjskassen.

Læs artiklen, om hvordan de bekæmper ukrudt og invasive arter - og få kommunernes 5 bedste råd.